193 Trần Phú, Lộc Sơn, TP Bảo Lộc​ - (063) 6 261 077

Memories Hotel – Restaurant

  • 193 Trần Phú (Quốc lộ 20), phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
  • (063) 3 730 666 – (063) 6 261 077
  • Hotline Khách Sạn: 0913 762 509
  • Hotline Nhà Hàng: 0903 363 799

Minh Nhung Hotel

  • 27 Hồng Bàng + 4 Phạm Ngũ Lão, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
  • (063) 3 864 236