193 Trần Phú, Lộc Sơn, TP Bảo Lộc​ - (063) 6 261 077

Danh mục phòng tại Memoreis

Captions line here
Lấy phòng
Đêm
Trả phòng
Người lớn
Trẻ em

Deluxe Double

Giường1 giường 1m6
Max2 People
ViewĐồi Núi, Sân Vườn
Diện tích20m2
Chỉ từ290 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

Deluxe Double – Máy lạnh

Giường1 giường 1m6
Max2 People
ViewĐồi Núi, Sân Vườn
Diện tích25m2
Chỉ từ340 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết
phòng khách sạn memories bảo lộc

DELUXE TRIPLE – MÁY LẠNH

Giường3 giường 1m4
Max6 People
ViewSân Vườn
Diện tích40m2
Chỉ từ455 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

DELUXE TWIN

Giường2 giường 1m6
Max4 People
ViewĐồi Núi
Diện tích40m2
Chỉ từ350 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

DELUXE TWIN – MÁY LẠNH

Giường2 giường 1m6
Max4 People
ViewĐồi Núi
Diện tích40m2
Chỉ từ400 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

SUPERIOR FAMILY

Giường4 giường 1m2
Max4 People
ViewĐồi Núi
Diện tích40m2
Chỉ từ490 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết
phòng khách sạn memories bảo lộc

SUPERIOR FAMILY 2

Giường4 giường 1m4
Max4 People
ViewSân Vườn
Diện tích50m2
Chỉ từ530 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

SUPERIOR TRIPLE

Giường3 giường 1m
Max3 People
ViewSân Vườn
Diện tích35m2
Chỉ từ385 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

SUPERIOR TRIPLE – MÁY LẠNH

Giường3 giường 1m
Max3 People
ViewSân Vườn, Phố
Diện tích35m2
Chỉ từ435 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

Superior Twin

Giường2 giường 1m
Max2 People
ViewĐồi Núi, Sân Vườn
Diện tích25m2
Chỉ từ280 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết
phòng khách sạn memories bảo lộc

VIP 1 – JUNIOR SUITE DOUBLE

Giường1 giường lớn
Max2 People
ViewĐồi Núi
Diện tích40m2
Chỉ từ730 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết

VIP 2 – SUITE DOUBLE

Giường1 giường lớn
Max2 People
ViewĐồi Núi
Diện tích35m2
Chỉ từ520 000 VNĐ / Đêm
Xem chi tiết